با خشکسالی های پیاپی؛ تولید بزرگترین مجتمع گل رز استان بیش از 80 درصد کاهش یافت

با خشکسالی های پیاپی؛ تولید بزرگترین مجتمع گل رز استان بیش از 80 درصد کاهش یافت


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در بازدید محمدرضا حاتمی مدیرکل آبفای روستایی استان به همراه فرماندار مهریز، بخشدار و دیگر مسئولین شهرستان از مزرعه گل آرین رز مهریز بزرگترین مجتمع گل رز استان، مدیر این مجتمع از کاهش بیش از 80 درصدی تولید گل رز در این مجتمع خبر داد. این مجتمع تولیدی مجهز به سیستم کنترل از راه دور با اشتغالزایی 23 نفر، ظرفیت تولید روزانه 2000 شاخه گل رز را داراست که با وجود بحران خشکسالی و مشکل کم آبی این مقدار به روزانه 500 شاخه کاهش یافته است. همچنین روزانه 50 شاخه گل ژرورا دراین مجتمع تولید که ظرفیت آن 600 شاخه در روز می باشد. مسئولین در این بازدید قول پیگیری تامین آب این مجتمع تولیدی را در آینده ای نزدیک دادند.  
با خشکسالی های پیاپی؛ تولید بزرگترین مجتمع گل رز استان بیش از 80 درصد کاهش یافت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در بازدید محمدرضا حاتمی مدیرکل آبفای روستایی استان به همراه فرماندار مهریز، بخشدار و دیگر مسئولین شهرستان از مزرعه گل آرین رز مهریز بزرگترین مجتمع گل رز استان، مدیر این مجتمع از کاهش بیش از 80 درصدی تولید گل رز در این مجتمع خبر داد.
این مجتمع تولیدی مجهز به سیستم کنترل از راه دور با اشتغالزایی 23 نفر، ظرفیت تولید روزانه 2000 شاخه گل رز را داراست که با وجود بحران خشکسالی و مشکل کم آبی این مقدار به روزانه 500 شاخه کاهش یافته است.
همچنین روزانه 50 شاخه گل ژرورا دراین مجتمع تولید که ظرفیت آن 600 شاخه در روز می باشد.
مسئولین در این بازدید قول پیگیری تامین آب این مجتمع تولیدی را در آینده ای نزدیک دادند.

 

آدرس کوتاه :