با حضور وزيرراه و شهرسازي در استان؛ 133 واحد مسکونی مهر مهریز افتتاح شد

با حضور وزيرراه و شهرسازي در استان؛ 133 واحد مسکونی مهر مهریز افتتاح شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، با حضور وزير راه و شهرسازي در استان، استاندار و جمعي از مديران دستگاه هاي اجرايي،5165 واحد مسكن مهر در شهرستان هاي يزد، اردكان، تفت، طبس، مهریز و ميبد افتتاح شد. 133 واحد مسکونی مهر در شهرک شهید رجایی مهریز جزء پروژه های افتتاحی سفر یک روزه وزیر مسکن و شهرسازی به استان یزد بود. گفتنی است در شهرک شهید بهشتی 143 واحد با پیشرفت فیزیکی نزدیک به 85 درصد و در شهرک شهید علی زارع 95 واحد با پیشرفت نزدیک به 85 درصد در دست ساخت می باشد.  
با حضور وزيرراه و شهرسازي در استان؛ 133 واحد مسکونی مهر مهریز افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، با حضور وزير راه و شهرسازي در استان، استاندار و جمعي از مديران دستگاه هاي اجرايي،5165 واحد مسكن مهر در شهرستان هاي يزد، اردكان، تفت، طبس، مهریز و ميبد افتتاح شد.133 واحد مسکونی مهر در شهرک شهید رجایی مهریز جزء پروژه های افتتاحی سفر یک روزه وزیر مسکن و شهرسازی به استان یزد بود.

گفتنی است در شهرک شهید بهشتی 143 واحد با پیشرفت فیزیکی نزدیک به 85 درصد و در شهرک شهید علی زارع 95 واحد با پیشرفت نزدیک به 85 درصد در دست ساخت می باشد.

 

آدرس کوتاه :