با حضور معتمدین محلات: عضای هیات اجرایی نهمین دوره انتخابات مجلس در مهریز انتخاب شدند

با حضور معتمدین محلات: عضای هیات اجرایی نهمین دوره انتخابات مجلس در مهریز انتخاب شدند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز به گزارش ایرنا ، انتخابات اعضای هیات اجرایی مجلس شورای اسلامی با حضور 30 نفر از معتمدین محلی و با حضور فرماندار و اعضای هیات نظارت در سالن فرمانداری شهرستان مهریز برگزار شد . در این جلسه از میان 15 كاندیدا به ترتیب ' سید رسول محسن زاده ' با 23 رای ، ' حسن حاضری ' با 22 رای ، عبدالحمید نصیریان ' با 21 رای ، احمد پور رحیمیان ' با 18 رای ، حسن رعیت ' با 17 رای ، سید عباس حیدری ' با 16 رای ، ' ناصر زارع بیدكی ' با 15 رای و ' ناصر دهقانی زاده ' با 14 رای به عنوان اعضای هیات اجرایی برگزیده شدند . همچنین بر اساس آرای ماخوذه ، ' احمد قریشی ' ، ' مهدی دهقان ' و ' عبدالمجید خباز ' هم به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند . در این جلسه فرماندار و همچنین رییس هیات نظارت انتخابات مهریز در خصوص اهمیت كار هیات های اجرایی و ناظران و نقش مشاركت گسترده مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی سخنرانی كردند  
با حضور معتمدین محلات: عضای هیات اجرایی نهمین دوره انتخابات مجلس در مهریز انتخاب شدند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز به گزارش ایرنا ، انتخابات اعضای هیات اجرایی مجلس شورای اسلامی با حضور 30 نفر از معتمدین محلی و با حضور فرماندار و اعضای هیات نظارت در سالن فرمانداری شهرستان مهریز برگزار شد .
در این جلسه از میان 15 كاندیدا به ترتیب ' سید رسول محسن زاده ' با 23 رای ، ' حسن حاضری ' با 22 رای ، عبدالحمید نصیریان ' با 21 رای ، احمد پور رحیمیان ' با 18 رای ، حسن رعیت ' با 17 رای ، سید عباس حیدری ' با 16 رای ، ' ناصر زارع بیدكی ' با 15 رای و ' ناصر دهقانی زاده ' با 14 رای به عنوان اعضای هیات اجرایی برگزیده شدند .
همچنین بر اساس آرای ماخوذه ، ' احمد قریشی ' ، ' مهدی دهقان ' و ' عبدالمجید خباز ' هم به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند .
در این جلسه فرماندار و همچنین رییس هیات نظارت انتخابات مهریز در خصوص اهمیت كار هیات های اجرایی و ناظران و نقش مشاركت گسترده مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی سخنرانی كردند

 

آدرس کوتاه :