با حضور معاون فرماندار/نشست هماهنگي برنامه هاي هفته پژوهش در مهريز برگزارشد


با حضور معاون فرماندار مهريز و جمعي از مديران ادارت مربوطه ومسئولين امور پژوهش دانشگاه آزاد و پيام نور شهرستان نشست هماهنگي برنامه هاي هفته پژوهش در محل سالن شهيد باهنر فرمانداري مهريز برگزارشد.

با حضور معاون فرماندار مهريز و جمعي از مديران ادارت مربوطه ومسئولين امور پژوهش دانشگاه آزاد و پيام نور شهرستان نشست هماهنگي برنامه هاي هفته پژوهش در محل سالن شهيد باهنر فرمانداري مهريز برگزارشد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز،در ابتداي اين جلسه محمد زارع معاون فرماندار با اشاره به اهميت موضوع پژوهش خواستار نگاه جدي به اين مقوله شد و كار پژوهشي را فعاليتي زمانبر و هزينه بر و ارزشمند قلمداد نمود كه محدود به زمان خاصي نمي باشد و ضروريست كه به صورت متناوب فعاليتهاي پژوهشي و كارهاي تحقيقاتي در حال اجرا در سطح شهرستان رصد و اوضاع و احوال محققين و پژوهشگران را جويا شد.

وي در ادامه گفت : برنامه هاي هفته پژوهش قدمي براي معرفي و تجليل از تلاش پژوهشگران اين عرصه و ترويج فرهنگ توليدعلم در كشور است كه اميدواريم بتوانيم با همكاري عزيزان برنامه هاي خوبي را در سطح شهرستان اجرا نماييم. سپس هر يك از مدعويين  ديدگاهها و نظرات خودرا بيان نمودندو در پايان تصميماتي اتخاذ گرديد.

 آدرس کوتاه :