با حضور معاونت فرمانداری مهریز؛ نمایشگاه عکس اعتیاد در نگارخانه آفرینش افتتاح شد

با حضور معاونت فرمانداری مهریز؛ نمایشگاه عکس اعتیاد در نگارخانه آفرینش افتتاح شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعتیاد نمایشگاه عکس اعتیاد در نگارخانه آفرینش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز افتتاح شد. در این نمایشگاه که با هدف آگاهی بخشی به جوانان در خصوص اثرات مرگبار مصرف مواد مخدر و اجتناب از گرایش به سمت این مواد برپا شده  60پوستر با موضوع اعتیاد و عواقب آن همراه با بروشور، کتابهایی با همین مضمون به مدت 1 هفته از ساعت 6 تا 13 در نگارخانه آفرینش واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز در معرض دید عموم قرار گرفته است.
با حضور معاونت فرمانداری مهریز؛ نمایشگاه عکس اعتیاد در نگارخانه آفرینش افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعتیاد نمایشگاه عکس اعتیاد در نگارخانه آفرینش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز افتتاح شد.
در این نمایشگاه که با هدف آگاهی بخشی به جوانان در خصوص اثرات مرگبار مصرف مواد مخدر و اجتناب از گرایش به سمت این مواد برپا شده  60پوستر با موضوع اعتیاد و عواقب آن همراه با بروشور، کتابهایی با همین مضمون به مدت 1 هفته از ساعت 6 تا 13 در نگارخانه آفرینش واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز در معرض دید عموم قرار گرفته است.

آدرس کوتاه :