با حضور مدیر كل فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری فاز دوم ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور مهریز افتتاح شد

با حضور مدیر كل فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری فاز دوم ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور مهریز افتتاح شد


ساختمان پروفسور حسابی فاز دوم ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور شهرستان مهریز با حضور مدیر كل فرهنگی وزارت علومتحقیقات و فناوری و جمعی از مسئولان استان و مهریز افتتاح شد.
با حضور مدیر كل فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری فاز دوم ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور مهریز افتتاح شد
این ساختمان به عنوان فاز دوم آموزشی دانشگاه پیام نور مهریز در زیر بنای دو هزار و 200 متر مربع در دو طبقه و شامل كلاس های آموزشی و كارگاهی می باشد .
برای اجرای این طرح بیش از 10 میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر رییس جمهور به استان هزینه شده است .
در مراسم افتتاح این ساختمان رییس دانشگاه پیام نور مهریز گفت: بیش از سه هزار نفر دانشجو در 32 رشته در این واحد مشغول به تحصیل هستند.
' علیرضا دهقانپور' افزود: عملیات اجرایی نماز خانه و سلف سرویس این دانشگاه آغاز شده كه تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.
آدرس کوتاه :