با حضور مدير كل اداره راه و ترابري استان يزد : مشكل ورودي مهريز (ميدان ولايت) بررسي شد.

با حضور مدير كل اداره راه و ترابري استان يزد : مشكل ورودي مهريز (ميدان ولايت) بررسي شد.


در جلسه اي كه روز دوشنبه 24 فروردين 89 در محل فرمانداري برگزار شد مشكل ورودي مهريز از ميدان ولايت بررسي شد.
با حضور مدير كل اداره راه و ترابري استان يزد : مشكل ورودي مهريز (ميدان ولايت) بررسي شد.

 در اين جلسه كه با حضور مهندس رضايي  مدير كل اداره راه و ترابري استان .فرماندار . بخشدار . شهردار. رئيس شوراي شهر . رئيس اداره منابع طبيعي و رئيس اداره راه وترابري شهرستان  برگزار شد مقرر گرديد نسبت به اصلاح طرح ورودي ميدان ولايت و جاده امام علي(ع) در سال 1389 اقدامات لازم به عمل آيد.

آدرس کوتاه :