با حضور فرماندار مهریز؛ همایش افتتاحیه کلاسهای تابستانی مهریز برگزارشد

با حضور فرماندار مهریز؛ همایش افتتاحیه کلاسهای تابستانی مهریز برگزارشد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز ، مراسم افتتاحیه کلاسهای تابستانی اوقات فراغت و  طرح هجرت 3 با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین برگزار شد. دراین مراسم که رئیس آموزش وپرورش مهریز و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز نیز حضورداشتند، حسن حاضری در سخنانی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه وگرامیداشت هفتم تیر  مصادف با سالروز شهادت  شهید بهشتی درخصوص فعالیتهای تابستانی گفت : رشته های آموزشی در 71 رشته  آموزشی، 13 رشته برای  پسران و 16 رشته آموزشی ویژه دختران با محوریت قرآن ،مهارتی وطرح هجرت 3 با کمک بسیج دانش آموزی برگزارمی شود . حاضری مرمت وبازسازی مدارس با کمک توانمند دانش آموزان بسیجی را از عمده کارهای طرح هجرت 3 نام برد . رئیس آموزش وپرورش مهریز  با اشاره به معنی حدیثی از امام صادق که فرمودند «انسان اگر به کاری مشغول نباشد از فرط خوشی به کارهایی دست می زند که ضررش از منفعتش بیشتر خواهدبود»، اظهارداشت : لفظ فراغت به معنای آسایش وآسودگی است واوقات فراغت به انسان مسئولیت پذیراین امکان را می دهد ، درزمانی که مسئولیتی ندارد با رضایت ورغبت خود دست به کاری بزند . درادامه این مراسم فرماندار مهریز گفت : بحث اوقات فراغت دغدغه ای است که همه ساله دست اندرکاران دستگاههای فرهنگی وآموزشی واولیاء برای دانش آموزان دارند وهمه وظیفه داریم از لحظه لحظه عمر ی که خداوند دراختیار ما داده به نحو مطلوب وشایسته استفاده کنیم . مهدی کیانی مقدم  افزود : خداوند عنصر گرانبهایی تحت عنوان وقت دراختیار ما انسانها قرارداده است که ثمرات وبرکات  استفاده از آن نصیب ماوجامعه ما خواهد شد ودچار خسران شده ایم هنگامی که چنین سرمایه عظیمی را ازدست بدهیم . کیانی مقدم خاطرنشان کرد: جوانان ونوجوانان مهریزی با بکارگیری استعدادها واستفاده صحیح از وقت توانسته اند در عرصه های مختلف علمی وآموزشی بدرخشند . وی  درپایان اظهار امیدواری نمود درآینده ظرفیتهای بیشتری دراختیار توسعه وبالندگی جامعه وجوانان  قراربگیرد وروز به روز شاهد تداوم این استعدادها باشیم .
با حضور فرماندار مهریز؛ همایش افتتاحیه کلاسهای تابستانی مهریز برگزارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز ، مراسم افتتاحیه کلاسهای تابستانی اوقات فراغت و  طرح هجرت 3 با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین برگزار شد.
دراین مراسم که رئیس آموزش وپرورش مهریز و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز نیز حضورداشتند، حسن حاضری در سخنانی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه وگرامیداشت هفتم تیر  مصادف با سالروز شهادت  شهید بهشتی درخصوص فعالیتهای تابستانی گفت : رشته های آموزشی در 71 رشته  آموزشی، 13 رشته برای  پسران و 16 رشته آموزشی ویژه دختران با محوریت قرآن ،مهارتی وطرح هجرت 3 با کمک بسیج دانش آموزی برگزارمی شود .
حاضری مرمت وبازسازی مدارس با کمک توانمند دانش آموزان بسیجی را از عمده کارهای طرح هجرت 3 نام برد .
رئیس آموزش وپرورش مهریز  با اشاره به معنی حدیثی از امام صادق که فرمودند «انسان اگر به کاری مشغول نباشد از فرط خوشی به کارهایی دست می زند که ضررش از منفعتش بیشتر خواهدبود»، اظهارداشت : لفظ فراغت به معنای آسایش وآسودگی است واوقات فراغت به انسان مسئولیت پذیراین امکان را می دهد ، درزمانی که مسئولیتی ندارد با رضایت ورغبت خود دست به کاری بزند .
درادامه این مراسم فرماندار مهریز گفت : بحث اوقات فراغت دغدغه ای است که همه ساله دست اندرکاران دستگاههای فرهنگی وآموزشی واولیاء برای دانش آموزان دارند وهمه وظیفه داریم از لحظه لحظه عمر ی که خداوند دراختیار ما داده به نحو مطلوب وشایسته استفاده کنیم .
مهدی کیانی مقدم  افزود : خداوند عنصر گرانبهایی تحت عنوان وقت دراختیار ما انسانها قرارداده است که ثمرات وبرکات  استفاده از آن نصیب ماوجامعه ما خواهد شد ودچار خسران شده ایم هنگامی که چنین سرمایه عظیمی را ازدست بدهیم .
کیانی مقدم خاطرنشان کرد: جوانان ونوجوانان مهریزی با بکارگیری استعدادها واستفاده صحیح از وقت توانسته اند در عرصه های مختلف علمی وآموزشی بدرخشند .
وی  درپایان اظهار امیدواری نمود درآینده ظرفیتهای بیشتری دراختیار توسعه وبالندگی جامعه وجوانان  قراربگیرد وروز به روز شاهد تداوم این استعدادها باشیم .

آدرس کوتاه :