با حضور فرماندار مهریز؛ نشست هماهنگی برگزاری یادواره شهدای دانش آموز برگزار شد

با حضور فرماندار مهریز؛ نشست هماهنگی برگزاری یادواره شهدای دانش آموز برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز ، با حضور فرماندار مهریز؛  نشست هماهنگی برگزاری یادواره شهدای دانش آموز و فرهنگی شهرستان مهریز برگزار شد. یادواره 56 شهدای دانش آموز و 9 شهید فرهنگی شهرستان مهریز قرار است دوشنبه 8 آبان ساعت 8 صبح در دبیرستان ابن سینای مهریز برگزار شود. مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز ضمن تاکید بر همکاری ادارات و نهادهای دولتی شهرستان در برگزاری این یادواره گفت: تجلیل و تكریم از خانواده های شاهد و ایثارگران یك وظیفه بزرگ دینی ، ملی و انقلابی است و همگان باید در این رابطه وظایف خود را انجام دهند .
با حضور فرماندار مهریز؛ نشست هماهنگی برگزاری یادواره شهدای دانش آموز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز ، با حضور فرماندار مهریز؛  نشست هماهنگی برگزاری یادواره شهدای دانش آموز و فرهنگی شهرستان مهریز برگزار شد.
یادواره 56 شهدای دانش آموز و 9 شهید فرهنگی شهرستان مهریز قرار است دوشنبه 8 آبان ساعت 8 صبح در دبیرستان ابن سینای مهریز برگزار شود.

مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز ضمن تاکید بر همکاری ادارات و نهادهای دولتی شهرستان در برگزاری این یادواره گفت: تجلیل و تكریم از خانواده های شاهد و ایثارگران یك وظیفه بزرگ دینی ، ملی و انقلابی است و همگان باید در این رابطه وظایف خود را انجام دهند .

آدرس کوتاه :