با حضور فرماندار مهریز؛ قبور شهدا مهریز به مناسبت هفته کارگر عطر افشانی شد

با حضور فرماندار مهریز؛ قبور شهدا مهریز به مناسبت هفته کارگر عطر افشانی شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز،  فرماندار مهریز به همراه جمعی از مسئولین شهرستان مهریز و مدیران صنایع و کارخانجات به مناسبت هفته کارگر قبورشهدای گمنام مهریز ار عطر افشانی کردند.
با حضور فرماندار مهریز؛ قبور شهدا مهریز به مناسبت هفته کارگر عطر افشانی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، فرماندار مهریز به همراه جمعی از مسئولین شهرستان مهریز و مدیران صنایع و کارخانجات به مناسبت هفته کارگر قبورشهدای گمنام مهریز ار عطر افشانی کردند.آدرس کوتاه :