با حضور فرماندار مهریز؛ ستاد گراميداشت هفته معلم در این شهرستان تشكيل شد

با حضور فرماندار مهریز؛ ستاد گراميداشت هفته معلم در این شهرستان تشكيل شد


در جلسه اي با حضور فرماندار مهريز و برخي از اعضاي شوراي آموزش و پرورش اين شهرستان در خصوص مهمترين برنامه هاي  هفته گراميداشت مقام معلم بحث و تبادل نظر شد. تجليل از فرهنگيان و معلمان نمونه، پيشكسوتان، ايثارگران-بازديد از خانواده شهدا- تجليل از همسران فرهنگيان - ديدار با امام جمعه - عطر افشاني قبور شهدا، تجليل از بازنشستگان و گراميداشت ياد و خاطره معلمان فقيد از مهمترين برنامه هايي بود كه به توافق اعضا براي برگزاري آن در هفته معلم به تصويب رسيد.
با حضور فرماندار مهریز؛ ستاد گراميداشت هفته معلم در این شهرستان تشكيل شد

در جلسه اي با حضور فرماندار مهريز و برخي از اعضاي شوراي آموزش و پرورش اين شهرستان در خصوص مهمترين برنامه هاي  هفته گراميداشت مقام معلم بحث و تبادل نظر شد.
تجليل از فرهنگيان و معلمان نمونه، پيشكسوتان، ايثارگران-بازديد از خانواده شهدا- تجليل از همسران فرهنگيان - ديدار با امام جمعه - عطر افشاني قبور شهدا، تجليل از بازنشستگان و گراميداشت ياد و خاطره معلمان فقيد از مهمترين برنامه هايي بود كه به توافق اعضا براي برگزاري آن در هفته معلم به تصويب رسيد.

آدرس کوتاه :