با حضور فرماندار مهريز : همايش كتابداران استان در مهريز برگزار شد

با حضور فرماندار مهريز : همايش كتابداران استان در مهريز برگزار شد


اولين همايش كتابداران استان روز جمعه با حضور 170 نفر از كتابداران مناطق مختلف در اردوگاه امام جعفر صادق (ع) منشاد مهريز برگزار شد.
با حضور فرماندار مهريز : همايش كتابداران استان در مهريز برگزار شد
در اين همايش يكروزه كه نماينده حوزه انتخابيه مهريز در مجلس شوراي اسلامي  هم حضور داشت مسائل و مشكلات كتابداران و برنامه هاي امسال آنها مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
مدير كل كتابخانه هاي عمومي يزد گفت: ارزيابي مستمر از فعاليت كتابداران و توجه به مسائل عملي امسال با جديت پيگيري مي شود.
" سيد حسين اعلايي " توجه به علم روز و فضاي مجازي را براي كارآمدي كتابخانه هاي يك امر بسيار مهم و ضروري عنوان نمود.
وي اضافه كرد: ترويج فرهنگ كتابخواني و مطالعه بايد توسط كتابداران و با همكاري همه نهادهاي فرهنگي صورت گيرد.
در ادامه احمدعلی زارعزاده فرماندار مهریز نیز به بیانات مقام معظم رهبری، درباره ی کتاب و کتابخوانی اشاره و گفت : کتاب، دروازه ای به سوی جهان گسترده ی دانش و معرفت است و کتاب خود، یکی از بهترین ابزارهای کمال بشری است... کسی که با این دنیای زیبا و زندگی بخش –دنیای بزرگ- ارتباط ندارد، بی شک از مهم ترین دستاورد انسانی و نیز از بیشترین معارف الهی و بشری محروم است.
 

آدرس کوتاه :