با حضور فرماندار مهريز ؛ مشكلات مسكن مهر براي فراهم نمودن زمينه هاي تسريع در اجراي آن بررسي شد

با حضور فرماندار مهريز ؛ مشكلات مسكن مهر براي فراهم نمودن زمينه هاي تسريع در اجراي آن بررسي شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در جلسه اي با حضور كياني مقدم فرماندار مهريز و مسئولين مسكن مهر و پيمانكاران مشكلات مسكن مهر براي فراهم نمودن زمينه هاي تسريع در اجراي آن در اين شهرستان بررسي شد. چند روز پيش نيز در جلسه اي با حضور مسئولین اداره كل مسكن و شهرسازي استان، فرماندار مهريز و ديگر مسئولين ساخت مسجد مسكن مهر در شهرك شهيد بهشتي مهريز پيگيري و پيمانكاران جهت بستن قرارداد معرفي و مقدمات لازم براي شروع به كار ساخت اين مسجد فراهم شد. مسجد مسكن مهر در شهرك شهيد بهشتي در زميني با مساحت 811 متر و زيربناي 300 متر مربع مي باشد. گفتنی است 371 واحد مسکن مهر در سه شهرک شهید رجایی با 133واحد، شهید بهشتی با 143 واحد و شهید علی زارع با 95 واحد در مهریز در حال ساخت می باشد.
با حضور فرماندار مهريز ؛ مشكلات مسكن مهر براي فراهم نمودن زمينه هاي تسريع در اجراي آن بررسي شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در جلسه اي با حضور كياني مقدم فرماندار مهريز و مسئولين مسكن مهر و پيمانكاران مشكلات مسكن مهر براي فراهم نمودن زمينه هاي تسريع در اجراي آن در اين شهرستان بررسي شد.
چند روز پيش نيز در جلسه اي با حضور مسئولین اداره كل مسكن و شهرسازي استان، فرماندار مهريز و ديگر مسئولين ساخت مسجد مسكن مهر در شهرك شهيد بهشتي مهريز پيگيري و پيمانكاران جهت بستن قرارداد معرفي و مقدمات لازم براي شروع به كار ساخت اين مسجد فراهم شد.
مسجد مسكن مهر در شهرك شهيد بهشتي در زميني با مساحت 811 متر و زيربناي 300 متر مربع مي باشد.
گفتنی است 371 واحد مسکن مهر در سه شهرک شهید رجایی با 133واحد، شهید بهشتی با 143 واحد و شهید علی زارع با 95 واحد در مهریز در حال ساخت می باشد.

آدرس کوتاه :