با حضور رکابزنان مهریزی؛ آغاز نخستین مرحله رقابتهای لیگ دوچرخه سواری جوانان

با حضور رکابزنان مهریزی؛ آغاز نخستین مرحله رقابتهای لیگ دوچرخه سواری جوانان


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، خستین مرحله از رقابتهای لیگ دوچرخه سواری جوانان در مواد جاده، تا دقایقی دیگر به میزبانی هئیت دوچرخه سواری استان یزد آغاز خواهد شد. نخستین مرحله از رقابتهای لیگ دوچرخه سواری جوانان در مواد جاده، از امروز سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه به مدت 2 روز و به میزبانی هیئت دوچرخه سواری یزد برگزار می شود. در نخستین روز از این مسابقات، 28 دوچرخه سوار تا دقایقی دیگر در ماده تایم تریل انفرادی و به مسافت 20 کیلومتر و در مسیر جاده کارخانه سیمان نجات یزد با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. در نخستین دوره از رقابتهای لیگ کورسی دوچرخه سواری جوانان در مواد جاده، تیم های ( هیئت گلستان، هیئت بروجرد، هیئت نهاوند، مس کرمان، ترافیک تهران، کاشی پرسیولیس یزد، مهرطلبان یزد، هیئت قزوین، پتروشیمی تبریز، هیئت شاهین شهراصفهان، هیئت خراسان جنوبی، هیئت خراسان رضوی، هیئت زنجان و سیمرغ نیشابور) حضور دارند.
با حضور رکابزنان مهریزی؛ آغاز نخستین مرحله رقابتهای لیگ دوچرخه سواری جوانان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، خستین مرحله از رقابتهای لیگ دوچرخه سواری جوانان در مواد جاده، تا دقایقی دیگر به میزبانی هئیت دوچرخه سواری استان یزد آغاز خواهد شد.
نخستین مرحله از رقابتهای لیگ دوچرخه سواری جوانان در مواد جاده، از امروز سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه به مدت 2 روز و به میزبانی هیئت دوچرخه سواری یزد برگزار می شود.
در نخستین روز از این مسابقات، 28 دوچرخه سوار تا دقایقی دیگر در ماده تایم تریل انفرادی و به مسافت 20 کیلومتر و در مسیر جاده کارخانه سیمان نجات یزد با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
در نخستین دوره از رقابتهای لیگ کورسی دوچرخه سواری جوانان در مواد جاده، تیم های ( هیئت گلستان، هیئت بروجرد، هیئت نهاوند، مس کرمان، ترافیک تهران، کاشی پرسیولیس یزد، مهرطلبان یزد، هیئت قزوین، پتروشیمی تبریز، هیئت شاهین شهراصفهان، هیئت خراسان جنوبی، هیئت خراسان رضوی، هیئت زنجان و سیمرغ نیشابور) حضور دارند.

آدرس کوتاه :