با حضور بابایی معاون برنامه ریزی استاندار و محمدمهدی زارع خورمیزی مدیر کل امور اقتصادی استاندار پروژه های هفته دولت در شهرستان مهریز افتتاح شد.

با حضور بابایی معاون برنامه ریزی استاندار و محمدمهدی زارع خورمیزی مدیر کل امور اقتصادی استاندار پروژه های هفته دولت در شهرستان مهریز افتتاح شد.


با حضور بابایی معاون برنامه ریزی استاندار، محمدمهدی زارع خورمیزی مدیر کل امور اقتصادی استاندار، برهان امام جمعه مهریز، زارعزاده فرماندار مهریز و دیگر مسئولین شهرستان برخی از پروژه های هفته دولت در شهرستان مهریز افتتاح شد.
با حضور بابایی معاون برنامه ریزی استاندار و محمدمهدی زارع خورمیزی مدیر کل امور اقتصادی استاندار پروژه های هفته دولت در شهرستان مهریز افتتاح شد.

سالن ورزشی خورمیزات  با اعتباری بالغ بر 4570میلیون ریال و زیربنای 1200 متر مربع افتتاح شد.
مخزن آب شهری با ذخیره 5000 متر مکعب آب و اعتبار 5000 میلیون ریال جهت ذخیره آب انتقالی از زاینده رود مورد بهره برداری رسید.
اورژانس میانکوه نیز با اعتبار 1100 میلیون ریال در جاده میانکوه افتتاح شد.
میدان مهدیه با اتمام عملیات جدول گذاری، آسفات، ساخت پل و فضای سبز با اعتباری بالغ بر 1 میلیارد ریال افتتاح شد.
کارخانه کاشی اطلس با اعتبار 250 میلیارد ریال با مساحت 18 هکتار و   اشتغال زایی 250 نفر با خط تولید 4 و نیم میلیون متر مربع در سال مورد بهره برداری رسید.
کارخانه آذین بسپار هم با اعتبار 250 میلیارد ریال و اشتغال زایی 20 نفر با تولید سالیانه ده هزار تن pvcافتتاح شد
شرکت درخت الماس سبز نیز با اعتبار 20 میلیارد ریال و اشتغالزایی 150 نفر با صادرات 300 تن پسته   در ماه به کشورهای اروپا و ژاپن مورد بهره برداری رسید
گفتنی است امسال در هفته دولت بیش از 40 پروژه در شهرستان مهریز با اعتباری بیش از 40 میلیارد ریال تکمیل یا در حال ساخت می باشد.

 

آدرس کوتاه :