با تلاش ماموران آتش نشانی مهریز؛ 4 سرنشین از داخل خودروی آتش گرفته نجات یافتند

با تلاش ماموران آتش نشانی مهریز؛ 4 سرنشین از داخل خودروی آتش گرفته نجات یافتند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز،با تلاش ماموران آتش نشانی مهریز 4 سرنشین از داخل یک دستگاه خودروی سواری آتش گرفته نجات یافتند.  این اقدام در تماس رهگذران مسیر جاده سنتو با آتش نشانی شهرداری مهریز مبنی بر سقوط و آتش گرفتن یکدستگاه خودروی پیکان در مسیر جاده سنتو  صورت گرفت و مأموران آتش نشانی به محل اعزام و مشاهده می نمایند یک دستگاه خودروی پیکان با چهار سرنشین بدلیل سقوط در داخل پل ، آتش گرفته و سرنشینان آن هیچ راه نجات ندارند لذا پرسنل آتش نشانی سریعاً مبادرت به اطفای حریق نموده و با استفاده از وسائل امداد و نجات مبادرت به نجات سرنشینان از داخل اتومبیل واژگون شده و آتش گرفته مذکور می نمایند . دلیل حادثه سرعت بالا و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه مذکور اعلام گردیده و هر چهار نفر سرنشین به بیمارستانهای مهریز و یزد اعزام شده اند .
با تلاش ماموران آتش نشانی مهریز؛ 4 سرنشین از داخل خودروی آتش گرفته نجات یافتند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز،با تلاش ماموران آتش نشانی مهریز 4 سرنشین از داخل یک دستگاه خودروی سواری آتش گرفته نجات یافتند.
 این اقدام در تماس رهگذران مسیر جاده سنتو با آتش نشانی شهرداری مهریز مبنی بر سقوط و آتش گرفتن یکدستگاه خودروی پیکان در مسیر جاده سنتو  صورت گرفت و مأموران آتش نشانی به محل اعزام و مشاهده می نمایند یک دستگاه خودروی پیکان با چهار سرنشین بدلیل سقوط در داخل پل ، آتش گرفته و سرنشینان آن هیچ راه نجات ندارند لذا پرسنل آتش نشانی سریعاً مبادرت به اطفای حریق نموده و با استفاده از وسائل امداد و نجات مبادرت به نجات سرنشینان از داخل اتومبیل واژگون شده و آتش گرفته مذکور می نمایند .
دلیل حادثه سرعت بالا و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه مذکور اعلام گردیده و هر چهار نفر سرنشین به بیمارستانهای مهریز و یزد اعزام شده اند .

آدرس کوتاه :