با افتتاح 3 باب جایگاه سی ان جی در مهریز؛ شمار جايگاههاي CNG استان يزد به 38 باب رسيد

با افتتاح 3 باب جایگاه سی ان جی در مهریز؛ شمار جايگاههاي CNG استان يزد به 38 باب رسيد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، همزمان با آغاز هفته دولت با بهره برداري 3 باب جايگاه CNG در مهریز، شمار جايگاههاي  CNG منطقه به 38 باب رسيد . در پنجمين روز از هفته دولت و با حضور معاون برنامه ريزي استاندار يزد ،  فرماندار  شهرستان مهريز، مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه يزد، مدير عامل شركت گاز ، سرپرست شهرداری و جمعي از مسئولين محلي و منطقه ، با افتتاح سه جايگاه بلوار امام خميني ، ميدان توحيد و جواد الائمه در شهرستان مهريز ، شمار جايگاه هاي منطقه يزد به 38 باب رسيد . به گزارش روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه يزد با بهره برداري از اين تعداد جايگاه در منطقه علاوه بر افزايش ظرفيت سوخت رساني منطقه به بيش از 45000 نرمال متر مكعب در ساعت ، زمينه اشتغال بيش از 15 نفر به طور مستقيم ايجاد شده است .
با افتتاح 3 باب جایگاه سی ان جی در مهریز؛ شمار جايگاههاي CNG استان يزد به 38 باب رسيد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، همزمان با آغاز هفته دولت با بهره برداري 3 باب جايگاه CNG در مهریز، شمار جايگاههاي CNG منطقه به 38 باب رسيد .

در پنجمين روز از هفته دولت و با حضور معاون برنامه ريزي استاندار يزد ،  فرماندار  شهرستان مهريز، مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه يزد، مدير عامل شركت گاز ، سرپرست شهرداری و جمعي از مسئولين محلي و منطقه ، با افتتاح سه جايگاه بلوار امام خميني ، ميدان توحيد و جواد الائمه در شهرستان مهريز ، شمار جايگاه هاي منطقه يزد به 38 باب رسيد .
به گزارش روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه يزد با بهره برداري از اين تعداد جايگاه در منطقه علاوه بر افزايش ظرفيت سوخت رساني منطقه به بيش از 45000 نرمال متر مكعب در ساعت ، زمينه اشتغال بيش از 15 نفر به طور مستقيم ايجاد شده است .

آدرس کوتاه :