با اعتبار 120 میلیون تومان میدان پرستار مهریز آسفالت شد

با اعتبار 120 میلیون تومان میدان پرستار مهریز آسفالت شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز ، به همت شهرداری مهریز با اعتبار 120 میلیون تومان میدان پرستار مهریز آسفالت شد میدان پرستار مهریز که تقاطع خیابان شهیدمطهری شمالی و جنوبی با بلوار هفتم تیر مهریز می باشد پس از تکمیل  70 درصد کل پروژه، اسفالت شد. گفتنی است تاکنون 240 میلیون تومان برای تکمیل 70 درصد این میدان هزینه شده که تکمیل آن نیازمند 100 ملیون تومان دیگر برای فضای سازی داخل و پیاده رو سازی اطراف می باشد. مساحت کل طرح، 11000 متر مربع و مساحت داخل میدان 1800 متر مربع می باشد.
با اعتبار 120 میلیون تومان میدان پرستار مهریز آسفالت شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز ، به همت شهرداری مهریز با اعتبار 120 میلیون تومان میدان پرستار مهریز آسفالت شد
میدان پرستار مهریز که تقاطع خیابان شهیدمطهری شمالی و جنوبی با بلوار هفتم تیر مهریز می باشد پس از تکمیل  70 درصد کل پروژه، اسفالت شد.
گفتنی است تاکنون 240 میلیون تومان برای تکمیل 70 درصد این میدان هزینه شده که تکمیل آن نیازمند 100 ملیون تومان دیگر برای فضای سازی داخل و پیاده رو سازی اطراف
می باشد.
مساحت کل طرح، 11000 متر مربع و مساحت داخل میدان 1800 متر مربع می باشد.

آدرس کوتاه :