باهماهنگی فرمانداری وشبکه بهداشت و درمان مهریز / مهریز در مبحث جامعه ایمن پیش قدم شد


دکتر حسن جانفدا در نشست شورای سلامت شهرستان مهریز گفت : تنها ده درصد نظام سلامت به عنوان متولی سلامت مسئولیت جامعه ایمن را عهده دار است و 80 درصد تصمیمات دیگر را سازمان های حول محور سلامت باید اتخاذ کنند.

دکتر حسن جان فدادر نشست شورای سلامت شهرستان مهریز کفت : تنها ده درصد نظام سلامت به عنوان متولی سلامت مسئولیت جامعه ایمن را عهده دار است و 80 درصد تصمیمات دیگر را سازمان های حول محور سلامت باید اتخاذ کنند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریزو نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد، دکتر حسن جان فدا رئیس اداره کاهش خطر در حوادث و بلایا معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد در نشست شورای سلامت شهرستان مهریز در جمع فرماندار و اعضای شورای سلامت این شهرستان  با اشاره به مبحث جامعه ایمن گفت: در شرایط محیطی تنها ده درصد نظام سلامت به عنوان متولی سلامت مسئولیت جامعه ایمن را عهده دار است و 80 درصد تصمیمات دیگر را سازمانهای حول محور سلامت باید اتخاذ کنند.

وی با بیان این که متاسفانه اکنون خیابانها و پیاده روهای ما استانداردهای لازم را ندارد خاطرنشان کرد: این مهم خطراتی را بر ای آحاد جامعه ایجاد می کند.

وی باتاکید بر این که باید به سمت جامعه ایمن و استانداردسازی محیط پیش برویم عنوان کرد: پس از اجرای این مهم باید گواهینامه سلامت برای تک تک اماکن عمومی گرفته شود.

جان فدا با بیان این که متاسفانه  هم اکنون زیرساخت های جامعه ایمن در کشور و استان آماده نیست گفت: همزمان فراگیری مبحث خودمراقبتی باید زیرساختهای جامعه ایمن در جامعه فراهم شود.

رئیس اداره کاهش خطر در حوادث و بلایا معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به اینکه متاسفانه زیرساخت های پیاده روها اصلا خوب طراحی نشده است افزود: آمارهای سال 90 نشان می دهد 26 درصد عابران پیاده بر روی خط عابرپیاده یا پیاده رو فوت کرده اند.

دکتر جان فدا در پایان تاکید کرد: از سوی دیگر مسئولان نیز باید باور ایمنی داشته باشند در غیراین صورت هیچ اتفاقی مبنی بر جامعه ایمن نخواهد افتاد.

گفتنی است؛ شهرستان مهریز باهماهنگی فرمانداری وشبکه بهداشتی و درمانی این شهرستان اولین شهرستانی است که در مبحث جامعه ایمن پیش قدم شده است. در این نشست مقررشد؛ درآینده نزدیک کمیته تخصصی کاهش خطر شهرستان مهریز تشکیل شود و پیرو آن خطرات محیطی در حوادث و بلایا کاهش یابد.


آدرس کوتاه :