بانک اطلاعات جامع گردشگری مهریزتدوین می شود


فرماندار مهریز گفت: تدوین بانک جامع اطلاعات گردشگری شهرستان یک ضرورت است و به زودی تدوین خواهد شد.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز رضا زارع زاده گفت شهرستان مهریز با توجه به وسعت وسیع اقلیم و تنوع فرهنگی بسیار قوی سهم زیادی در گردشگری استان را دارد

فرماندار مهریز استفاده از راهنماهایی با اطلاعات کافی درباره تاریخ، فرهنگ و آداب و رسوم مردم شهرستان مهریز را مورد تأکید خاص قرار داد و افزود: به زودی شاهد تدوین بانک جامع اطلاعات گردشگری و رستایی شهرستان مهریز خواهیم بود.

زارع زاده مهریزی ادامه داد : اين بانک اطلاعاتی به عنوان ابزاري موثر و کار آمد در امر ايجاد سهولت ارتباطات ميان دست اندرکاران و علاقه مندان به اين صنعت از يک سو و معرفي پتانسيل هاي بالفعل و بالقوه شهرستان مهریز از سوي ديگر می باشد

 
آدرس کوتاه :