باغ شهر استان یزد و فاجعه ای به نام خشکسالی

باغ شهر استان یزد و فاجعه ای به نام خشکسالی


        باغ شهر   استان یزد و   فاجعه ای به نام   خشکسالی         فرماندارشهرستان مهریز با اشاره به اینکه مهریز به واسطه برخورداری از منابع بالقوه آبی و مواهب طبیعی و باغات سرسبز به باغ شهر استان معروف شده است؛   خشکسالی   بی سابقه و بحران کم آبی فعلی را فاجعه ای تلخ قلمداد کرد .     زارع زاده کاهش نزولات   جوی، کم شدن   آب   چاههاو سفره های زیر زمینی ، خشک شدن بخش وسیعی از باغات و مزارع   این   شهرستان ، آب رسانی سیار به بیش از 40 روستا ، خشک شدن   بیش از   170 رشته   قنات   و کاهش 65 درصدی محصولات کشاورزی     را   از   عواملی   خواند   که   منجر به بروز این فاجعه   گردیده است. وی افزود خطر   خشکسالی در حالی شهر جنوبی   استان یزد را   تهدید   می کند   که   میزان   آب استحصالی از چاههای   این شهر   120 لیتر در   ثانیه می باشد در حالی که میزان آب مصرفی   240   لیتر در ثانیه است و 12400 مشترک ساعتهای طولانی را دسترسی به آب ندارند و بخش وسیعی نیز با آب سیار ارتزاق می کنند.     رییس ستاد حوادث شهرستان خواستار تسریع آب رسانی زاینده رود به شهرستان شد. امری که تأخیر در آن مسلماً تبعات اجتماعی و زیست محیطی جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.  
باغ شهر استان یزد و فاجعه ای به نام خشکسالی

 

 

 

 

باغ شهر  استان یزد و  فاجعه ای به نام  خشکسالی

 

 

  فرماندارشهرستان مهریز با اشاره به اینکه مهریز به واسطه برخورداری از منابع بالقوه آبی و مواهب طبیعی و باغات سرسبز به باغ شهر استان معروف شده است؛  خشکسالی  بی سابقه و بحران کم آبی فعلی را فاجعه ای تلخ قلمداد کرد .

    زارع زاده کاهش نزولات  جوی، کم شدن  آب  چاههاو سفره های زیر زمینی ، خشک شدن بخش وسیعی از باغات و مزارع  این  شهرستان ، آب رسانی سیار به بیش از 40 روستا ، خشک شدن  بیش از  170رشته  قنات  و کاهش 65 درصدی محصولات کشاورزی   را  از  عواملی  خواند  که  منجر به بروز این فاجعه  گردیده است.

وی افزود خطر  خشکسالی در حالی شهر جنوبی  استان یزد را  تهدید  می کند  که  میزان  آب استحصالی از چاههای  این شهر  120 لیتر در  ثانیه می باشد در حالی که میزان آب مصرفی  240  لیتر در ثانیه است و 12400 مشترک ساعتهای طولانی را دسترسی به آب ندارند و بخش وسیعی نیز با آب سیار ارتزاق می کنند.

    رییس ستاد حوادث شهرستان خواستار تسریع آب رسانی زاینده رود به شهرستان شد. امری که تأخیر در آن مسلماً تبعات اجتماعی و زیست محیطی جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.

 

آدرس کوتاه :