بازپيرايي محله تاريخي مولود آباد مهريز آغاز شد

بازپيرايي محله تاريخي مولود آباد مهريز آغاز شد


بازپيرايي محله تاريخي مولود آباد مهريز آغاز شد رييس اداره ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري مهريز گفت: براي اجراي اين عمليات بيش از 70 ميليون ريال اعتبار استاني هزينه مي شود . محمود ادیبان اين عمليات را شامل کف سازي ، بدنه سازي و ساماندهي اطراف درختان چنار اين محله عنوان نمود . وي اظهار داشت: حفظ بافت تاريخي اين محله براي بازديد گردشگران از اهداف اجراي طرح است . وي گفت: محله مولود آباد يکي از محلات تاريخي مهريز است که با دو هزار نفر جمعيت در حوزه شهري قرار دارد . وي وجود مسجد ، حسينيه ، خانه هاي قديمي و تاريخي و بافت محله را از جمله ويزگي هاي مولود آباد عنوان نمود
بازپيرايي محله تاريخي مولود آباد مهريز آغاز شد

بازپيرايي محله تاريخي مولود آباد مهريز آغاز شد

رييس اداره ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري مهريز گفت: براي اجراي اين عمليات بيش از 70 ميليون ريال اعتبار استاني هزينه مي شود.
محمود ادیبان اين عمليات را شامل کف سازي ، بدنه سازي و ساماندهي اطراف
درختان چنار اين محله عنوان نمود.
وي اظهار داشت: حفظ بافت تاريخي اين محله براي بازديد گردشگران از اهداف اجراي طرح است .
وي گفت: محله مولود آباد يکي از محلات تاريخي مهريز است که با دو هزار نفر جمعيت در حوزه شهري قرار دارد .
وي وجود مسجد ، حسينيه ، خانه هاي قديمي و تاريخي و بافت محله را از جمله ويزگي هاي مولود آباد عنوان نمود

آدرس کوتاه :