بازسازی حمام های منشاد و طزنج از توابع شهرستان مهریز توسط میراث فرهنگی شروع شد.

بازسازی حمام های منشاد و طزنج از توابع شهرستان مهریز توسط میراث فرهنگی شروع شد.


بازسازی این بناها شامل آماده سازی و مرمت قسمت های تخریب شده با اعتباری بالغ بر 200.000.000 ریال به صورت پیمانی انجام خواهد شد.
بازسازی حمام های منشاد و طزنج از توابع شهرستان مهریز توسط میراث فرهنگی شروع شد.

این دو بنا از نمونه های با ارزش موجود در روستا می باشد و چونان دیگر بناهای روستایی کاملاً ساده و بی تکلف و در عین حال عملکردی طراحی شده و نشان از وجود تفکری حکیمانه و واقع نگر در پس خود دارد . اینگونه حمام ها در دو بخش ساخته شده اند ، که به آنها ، حمام کوچک و حمام بزرگ گفته میشود. سازه این دو بنا از آجر و ملات دیمه بوده و نازک کاری فضای داخلی از ملات ساروج است.

تمامی فضاهای داخلی این حمام ها در دل زمین جای گرفته است. به نحوی که کمترین میزان تلفات انرژی گرمایی را در بر داشته باشد. پوشش سقف این بناها به صورت فیل پوش و گهواره ایست.

 

آدرس کوتاه :