بازدید وزیر تعاون از مسکن مهر شهرستان

بازدید وزیر تعاون از مسکن مهر شهرستان


روز سه شنبه 21 اردیبهشت با حضور دکترعباسی وزیر تعاون کشور ، مهندس فلاح زاده استاندار ، احمدعلی زارعزاده فرماندار شهرستان و دیگر مسئولین از مسکن مهر شهرستان بازدید شد.
بازدید وزیر تعاون از مسکن مهر شهرستان

در این بازدید مهندس آقایی مسئول مسکن مهر شهرستان ضمن خیر مقدم و تشکر از دکتر عباسی وزیر تعاون کشور بخاطر حمایت از جوانان و پیگیری پیاپی مسئولین کشور در امر تکمیل این پروژه ها ، از پیشرفت فیزیکی این منازل مسکونی در شهرستان گزارش داد.
دکتر عباسی وزیر تعاون کشور نیز در اين سفر ضمن قدرداني از تلاش هاي صورت گرفته توسط مسوولان خواستار تسريع در اجراي طرح هاي مختلف تعاوني و اتمام عمليات اجرايي مسکن مهر شدآدرس کوتاه :