بازدید معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان از پروژه های مهریز


معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان به همراه رییس آموزش و پرورش شهرستان مهریز و معاون پرورشی شهرستان از پروژه های مختلف ورزش دانش آموزی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بازدید نمودند .

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان به همراه رییس آموزش و پرورش شهرستان مهریز و معاون پرورشی شهرستان از پروژه های مختلف ورزش دانش آموزی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بازدید نمودند .

دهقان در جریان این بازدیدها اظهار امیداوری کرد با هماهنگی و تامین اعتبارات لازم برای پروژه های مختلف این شهرستان ، بتوان در سال 94 با تجهیز و تکمیل آنها زمینه بهره برداری دانش آموزان را از این زیر ساختها فراهم نمود .
معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان ، ضمن تاکید بر اهتمام آموزش و پرورش بر تکمیل پروژه های با پیشرفت بیش از 80 درصد گفت : امیدواریم با ورود بخش خیری شاهد تکمیل همه پروژه های ورزش دانش آموزی در شهرستان مهریز باشیم .
سید علی کارآموز ، مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهریز هم ضمن تاکید بر اهمیت ورزش دانش آموزی از مسئولین استان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام و تجهیز پروژه های تمام شده ورزشی شهرستان مهریز مساعدت و همراهی خواست .
قابل ذکر است برخی از پروژه های ورزش دانش آموزی شهرستان مهریز که بدست خیرین مهریز آغاز شده اند هم اکنون بعلت عدم پیگیری بصورت نیمه تمام رها شده اند .


آدرس کوتاه :