بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان از مهریز

بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان از مهریز


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مدیر کل آموزش وپرورش استان از آموزش وپرورش شهرستان مهریز بازدید نمود. در این بازدید حسن حاضری مدیر آموزش وپرورش شهرستان گزارشي از فعاليتهاي انجام شده در اين مديريت را ارائه كرد سپس معاونین مسائل ومشکلات آموزشی، مالی ومشکلات فرهنگیان شهرستان را در حضور مدیر کل محترم  مطرح کردند که رحیمی نژاد برای رفع مشکلات موجود قول پیگیری داد.  
بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان از مهریز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مدیر کل آموزش وپرورش استان از آموزش وپرورش شهرستان مهریز بازدید نمود.
در این بازدید حسن حاضری مدیر آموزش وپرورش شهرستان گزارشي از فعاليتهاي انجام شده در اين مديريت را ارائه كرد سپس معاونین مسائل ومشکلات آموزشی، مالی ومشکلات فرهنگیان شهرستان را در حضور مدیر کل محترم  مطرح کردند که رحیمی نژاد برای رفع مشکلات موجود قول پیگیری داد.

 

آدرس کوتاه :