بازدید مدیرکل فنی حرفه ای کرمان و سیستان و بلوچستان از مرکز مهریز

بازدید مدیرکل فنی حرفه ای کرمان و سیستان و بلوچستان از مرکز مهریز


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مدیرکل آموزش فنی حرفه ای استان کرمان و سیستان بلوچستان از مرکز آموزش فنی حرفه ای مهریز بازدید کردند و هاشمی مدیراین مرکز گزارشی از عملکرد و فعالیت های این آموزشگاه ارائه داد. گفتنی است اکثر قرب به اتفاق مدیران فنی حرفه ای استانها دعوت یزد را پذیرفته و برای تبادل نظرات و تجربیات خود برنامه بازدید در شهرستانها برای آنها در نظر گرفته شده است    
بازدید مدیرکل فنی حرفه ای کرمان و سیستان و بلوچستان از مرکز مهریز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مدیرکل آموزش فنی حرفه ای استان کرمان و سیستان بلوچستان از مرکز آموزش فنی حرفه ای مهریز بازدید کردند و هاشمی مدیراین مرکز گزارشی از عملکرد و فعالیت های این آموزشگاه ارائه داد.
گفتنی است اکثر قرب به اتفاق مدیران فنی حرفه ای استانها دعوت یزد را پذیرفته و برای تبادل نظرات و تجربیات خود برنامه بازدید در شهرستانها برای آنها در نظر گرفته شده است

 

 

آدرس کوتاه :