بازدید مدیرکل دفتر امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از قنوات مهریز(گزارش تصویری)


مدیرکل دفتر امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی روز پنج شنبه سوم اردیبهشت ماه از قنوات مهریز بازدید نمود .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز مدیرکل دفتر امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی روز پنج شنبه سوم اردیبهشت ماه از قنوات مهریزبه اتفاق فرماندار شهرستان ، بخشدار بخش مرکزی مهریز و مسئولین  مربوطه شهرستان از برخی ازقناتهای  شهرستان  مهریزبازدید نمود .آدرس کوتاه :