بازدید فرماندار و مهندس فرهمند از خانواده راضی :

بازدید فرماندار و مهندس فرهمند از خانواده راضی :


صمد راضی مهریزی دانش آموز سال دوم دبیرستان که در رشته عکاسی در کشور صاحب رتبه های برتر گردیده است
بازدید فرماندار و مهندس فرهمند از خانواده راضی :

 و آخرین امتیازی که کسب نموده است ، رتبه برتر در مسابقات عکس آزاد نروژ بوده است که به همین بهانه فرماندار مهریز به همراه نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با خانواده راضی دیدار داشتند.

آدرس کوتاه :