بازدید فرماندار مهریز از کلاس های آمادگی کنکور سراسری

بازدید فرماندار مهریز از کلاس های آمادگی کنکور سراسری


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز از محل مطالعه ی دانش آموزان مددجو و تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) مهریز که خود را برای  شرکت در کنکور سراسری آماده می کنند بازدید کرد. گفتنی است 17 نفر از دانش آموزان مددجو و تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) مهریز با حمایت کمیته امداد و میراث فرهنگی و گردشگری در محل باغ پهلوان پور در فضایی آرام و دلنشین با شرکت در کلاس های تست خود را برای کنکور سراسری آماده می کنند. گفتنی است کمیته امداد مهریز قصد دارد با همکاری میراث فرهنگی و گردشگری این کلاس ها را در ایام تابستان برای دانش آموزان سوم متوسطه نیز دایر کند.
بازدید فرماندار مهریز از کلاس های آمادگی کنکور سراسری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز از محل مطالعه ی دانش آموزان مددجو و تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) مهریز که خود را برای  شرکت در کنکور سراسری آماده می کنند بازدید کرد.
گفتنی است 17 نفر از دانش آموزان مددجو و تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) مهریز با حمایت کمیته امداد و میراث فرهنگی و گردشگری در محل باغ پهلوان پور در فضایی آرام و دلنشین با شرکت در کلاس های تست خود را برای کنکور سراسری آماده می کنند.
گفتنی است کمیته امداد مهریز قصد دارد با همکاری میراث فرهنگی و گردشگری این کلاس ها را در ایام تابستان برای دانش آموزان سوم متوسطه نیز دایر کند.

آدرس کوتاه :