بازدید فرماندار مهریز از کارخانه سنگ های تزئینی پرسپولیس مهریز

بازدید فرماندار مهریز از کارخانه سنگ های تزئینی پرسپولیس مهریز


احمدعلی زارعزاده از کارخانه سنگ پرسپولیس با 12 میلیارد تومان سرمایه اولیه و تولید بیش از 5/1 میلیون متر مکعب در سال و ویژگی های وزن سبک ، جذب آب کمتر ، تکنولوژی روز ، مقاومت تر از نمونه ی در بازار و 10 درصد مقاومت سایشی نسبت به استاندارد ایران بازدید نمود.
بازدید فرماندار مهریز از کارخانه سنگ های تزئینی پرسپولیس مهریز

بازدید فرماندار مهریز از کارخانه سنگ های تزئینی پرسپولیس مهریز

 

احمدعلی زارعزاده از کارخانه سنگ پرسپولیس با 12 میلیارد تومان سرمایه اولیه و تولید بیش از 5/1 میلیون متر مکعب در سال و ویژگی های وزن سبک ، جذب آب کمتر ، تکنولوژی روز ، مقاومت تر از نمونه ی در بازار و 10 درصد مقاومت سایشی نسبت به استاندارد ایران بازدید نمود.

 

محسن رمضانی از مدیران کارخانه گفت :

این کارخانه جهت تکمیل نیاز به 65 میلیارد تومان سرمایه دارد و پس از اتمام آن در آینده نه چندان دور 60 نیرو به کار می گیرد.

همچنین فاز اول تولید کاشی این کارخانه با 30 هزار متر مربع زیربنا در 8 خط تولید در حال اجراست.

لازم به ذکر است فرماندار مهریز که چندی پیش پیرامون راه اندازی کارخانه و اخذ تسهیلات جلسه ای با وزیر کار و امور اجتماعی داشت ؛ مبلغ 10 میلیارد تومان برای دوکارخانه کاشی اطلس و پرسپولیس اختصاص داده شد.

آدرس کوتاه :