بازدید فرماندار مهریز از نانواییهای این شهرستان

بازدید فرماندار مهریز از نانواییهای این شهرستان


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز در بازدیدی از نانوائیهای این شهرستان در جریان مسائل و مشکلات نانوایان و همچنین کیفیت نان نانوائیها قرار گرفت. کیانی مقدم در این بازدید ضمن عرض خسته نباشید به نانوایان از تلاش و زحمات آنان در خدمات رسانی مطلوب به مسافرین و میهمانان نوروزی نیز قدردانی کرد. نانوایان در این بازدید مشکلات خود را با فرماندار مهریز در میان گذاشته شد و فرماندار نیز قول پیگیری این مشکلات را داد. فرماندار مهریز همچنین قول پیگیری اعطای تسهیلات به نانوایان نیازمند برای بهبود ساختمان نانوائی یا خرید تجهیزات داد. در این بازدید برخی از نانوایان از کیفیت نداشتن آرد توزیعی در این شهر گلایه کردند که فرماندار قول پیگیری آن را داد. کیانی مقدم در این بازدید کیفیت و نحوه خدمات رسانی نانوائیها را از مشتریان و اهالی جویا شد. فرماندار مهریز همچنین در این بازدید از سیر صعودی افزایش کیفیت نان با توجه به اختیاراتی که از حیث انتخاب آرد  از هر کارخانه و نوع آن به نانوایان گرامی داده شده است به مردم این شهرستان نوید داد. وی همچنین خطاب به نانوایان بر تکریم مشتریان تاکید کرد و گفت: نانوایان ضمن خدمت رسانی مطلوب به مردم و حفظ کرامت مراجعان، رضایت مردم در نان تولیدی را باید در راس همه وظایف خویش قرار دهند. گفتنی است نزدیک به 40 واحد نانوایی کار تولید نان در این شهرستان را به عهده دارند.
بازدید فرماندار مهریز از نانواییهای این شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز در بازدیدی از نانوائیهای این شهرستان در جریان مسائل و مشکلات نانوایان و همچنین کیفیت نان نانوائیها قرار گرفت.
کیانی مقدم در این بازدید ضمن عرض خسته نباشید به نانوایان از تلاش و زحمات آنان در خدمات رسانی مطلوب به مسافرین و میهمانان نوروزی نیز قدردانی کرد.
نانوایان در این بازدید مشکلات خود را با فرماندار مهریز در میان گذاشته شد و فرماندار نیز قول پیگیری این مشکلات را داد.
فرماندار مهریز همچنین قول پیگیری اعطای تسهیلات به نانوایان نیازمند برای بهبود ساختمان نانوائی یا خرید تجهیزات داد.
در این بازدید برخی از نانوایان از کیفیت نداشتن آرد توزیعی در این شهر گلایه کردند که فرماندار قول پیگیری آن را داد.
کیانی مقدم در این بازدید کیفیت و نحوه خدمات رسانی نانوائیها را از مشتریان و اهالی جویا شد.
فرماندار مهریز همچنین در این بازدید از سیر صعودی افزایش کیفیت نان با توجه به اختیاراتی که از حیث انتخاب آرد  از هر کارخانه و نوع آن به نانوایان گرامی داده شده است به مردم این شهرستان نوید داد.
وی همچنین خطاب به نانوایان بر تکریم مشتریان تاکید کرد و گفت:
نانوایان ضمن خدمت رسانی مطلوب به مردم و حفظ کرامت مراجعان، رضایت مردم در نان تولیدی را باید در راس همه وظایف خویش قرار دهند.
گفتنی است نزدیک به 40 واحد نانوایی کار تولید نان در این شهرستان را به عهده دارند.

آدرس کوتاه :