بازدید فرماندار مهریز از مجتمع بین راهی مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

بازدید فرماندار مهریز از مجتمع بین راهی مسجد حضرت ابوالفضل(ع)


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، فرماندار مهریز به معاونت فرمانداری و بخشدار مرکزی از امکانات و خدمات مجتمع بین راهی مسجد حضرت ابوالفضل(ع) مهریز واقع در جاده یزد کرمان بازدید کرد. وی در این بازدید بر رفع نواقص احتمالی واحدهای خدمات رسان این مجتمع و  افزایش تسهیلات و خدمات به مسافران و گردشگران نوروزی تاکید کرد.
بازدید فرماندار مهریز از مجتمع بین راهی مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، فرماندار مهریز به معاونت فرمانداری و بخشدار مرکزی از امکانات و خدمات مجتمع بین راهی مسجد حضرت ابوالفضل(ع) مهریز واقع در جاده یزد کرمان بازدید کرد.
وی در این بازدید بر رفع نواقص احتمالی واحدهای خدمات رسان این مجتمع و  افزایش تسهیلات و خدمات به مسافران و گردشگران نوروزی تاکید کرد.

آدرس کوتاه :