بازدید فرماندار مهریز از عملیات ساماندهی سه راه بیمارستان

بازدید فرماندار مهریز از عملیات ساماندهی سه راه بیمارستان


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز از عملیات ساماندهی سه راه بیمارستان بازدید و بر تسریع در اجرای آن تاکید کرد. عملیات عمرانی سه راه بیمارستان مهریز به عنوان یکی از مناطق حادثه‌خیز این شهرستان و  از آرزوی‌ها و مطالبات مردم این شهرستان به شمار می رود که با توافق شهرداری و بیمارستان برای عقب نشینی این طرح اجرایی می شود.
بازدید فرماندار مهریز از عملیات ساماندهی سه راه بیمارستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز از عملیات ساماندهی سه راه بیمارستان بازدید و بر تسریع در اجرای آن تاکید کرد.
عملیات عمرانی سه راه بیمارستان مهریز به عنوان یکی از مناطق حادثه‌خیز این شهرستان و  از آرزوی‌ها و مطالبات مردم این شهرستان به شمار می رود که با توافق شهرداری و بیمارستان برای عقب نشینی این طرح اجرایی می شود.

آدرس کوتاه :