بازدید فرماندار مهریز از طرح های واگذارشده توسط منابع طبیعی و آبخیزداری

بازدید فرماندار مهریز از طرح های واگذارشده توسط منابع طبیعی و آبخیزداری


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز از پروژه بندر خشک در شهرستان و نیز دیگر واگذاری های صورت گرفته توسط منابع طبیعی در مسیر جاده سیمان تجارت بازدید و از روند اجرایی شدن طرحها و پروژه ها آگاه و همچنین در مورد طرحهای واگذار شده که تاکنون اقدامی نسبت به اجرایی شدن آن صورت نگرفته ارائه طریق نمود . در این بازدید مهندس علی زارع سروی رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهریز نیز ضمن تشریح مواردی در خصوص واگذاری اراضی ، خواستار هماهنگی هرچه بیشتر دستگاه های اجرایی در خصوص نحوه واگذاری بخصوص استعدادیابی و شناسایی انواع طرحها و پروژه های مورد نیاز شهرستان بویژه در مورد پروژه بزرگ بندر خشک که گامی در جهت توسعه ، آبادانی و اشتغالزایی می باشد مواردی را مطرح نمود .  
بازدید فرماندار مهریز از طرح های واگذارشده توسط منابع طبیعی و آبخیزداری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم فرماندار مهریز از پروژه بندر خشک در شهرستان و نیز دیگر واگذاری های صورت گرفته توسط منابع طبیعی در مسیر جاده سیمان تجارت بازدید و از روند اجرایی شدن طرحها و پروژه ها آگاه و همچنین در مورد طرحهای واگذار شده که تاکنون اقدامی نسبت به اجرایی شدن آن صورت نگرفته ارائه طریق نمود .
در این بازدید مهندس علی زارع سروی رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهریز نیز ضمن تشریح مواردی در خصوص واگذاری اراضی ، خواستار هماهنگی هرچه بیشتر دستگاه های اجرایی در خصوص نحوه واگذاری بخصوص استعدادیابی و شناسایی انواع طرحها و پروژه های مورد نیاز شهرستان بویژه در مورد پروژه بزرگ بندر خشک که گامی در جهت توسعه ، آبادانی و اشتغالزایی می باشد مواردی را مطرح نمود .

 

آدرس کوتاه :