بازدید فرماندار مهریز از دوره تخصصی اقدامات پیش بیمارستانی هلال احمر

بازدید فرماندار مهریز از دوره تخصصی اقدامات پیش بیمارستانی هلال احمر


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز،فرماندار مهریز از دوره تخصصی اقدامات پیش بیمارستانی هلال احمر مهریز بازدید کرد. گفتنی است 30 نفر از داوطلبان جمعیت هلال احمر مهریز در دوره تخصصی اقدامات پیش بیمارستانی شرکت کرده و آموزش های لازم را فراگرفتند.
بازدید فرماندار مهریز از دوره تخصصی اقدامات پیش بیمارستانی هلال احمر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز،فرماندار مهریز از دوره تخصصی اقدامات پیش بیمارستانی هلال احمر مهریز بازدید کرد.

گفتنی است 30 نفر از داوطلبان جمعیت هلال احمر مهریز در دوره تخصصی اقدامات پیش بیمارستانی شرکت کرده و آموزش های لازم را فراگرفتند.

آدرس کوتاه :