بازدید فرماندار مهریز از انتخابات شورای دانش آموزی مدارس مهریز

بازدید فرماندار مهریز از انتخابات شورای دانش آموزی مدارس مهریز


6000 دانش آموز مهریزی در انتخابات شورای دانش آموزی شرکت کردند
بازدید فرماندار مهریز از انتخابات شورای دانش آموزی مدارس مهریز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مهدی کیانی مقدم از انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس مهریز بازدید کرد.
گفتنی است  6000 دانش آموز مهریزی در انتخابات شورای دانش آموزی و شورای بسیج دانش آموزی شرکت کردند.
انتخابات شورای دانش آموزی امروز در 90 آموزشگاه سطح شهرستان مهریز برگزار شد که در مجموع  6000 دانش آموز مهریزی واجد شرایط رای دهی بودند که در انتخابات شرکت کردند.
 نزدیک به 1000  دانش آموز نامزد انتخابات شورای دانش آموزی در مهریز شدند که از این تعداد در مجموع 450 عضو اصلی این شورا در شهرستان و 270 نفر نیز به عنوان عضو علی البدل انتخاب می شوند.

آدرس کوتاه :