بازدید فرماندار مهریز؛ سه راه بیمارستان مهریز تا سه ماه آینده تکمیل می شود

بازدید فرماندار مهریز؛ سه راه بیمارستان مهریز تا سه ماه آینده تکمیل می شود


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، شهردار مهریز در بازدید فرماندار مهریز از عملیات ساماندهی سه راه بیمارستان گفت: سه راه بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا مهریز که یکی از حادثه خیزترین و پرترددترین تقاطع های شهرستان مهریز محسوب می شود که در آینده تبدیل به میدان پرستار خواهد شد. وی افزود: 1200 متر از اراضی بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز در طرح بود که با همراهی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد کار آزاد سازی آن را انجام دادیم. شهردار مهریز تصریح کرد: محدوده ای که در طرح قرار داد 11 هزار متر مربع، شعاع میدان 1600 متر مربع می باشد که با هزینه ای بالغ بر 200 میلیون تومان آن را اجرا خواهیم کرد. طباطبایی اظهار امیدواری کرد که با همکاری دستگاه های خدمات رسان این طرح تا سه ماه آینده تکمیل شود.
بازدید فرماندار مهریز؛ سه راه بیمارستان مهریز تا سه ماه آینده تکمیل می شود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، شهردار مهریز در بازدید فرماندار مهریز از عملیات ساماندهی سه راه بیمارستان گفت: سه راه بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا مهریز که یکی از حادثه خیزترین و پرترددترین تقاطع های شهرستان مهریز محسوب می شود که در آینده تبدیل به میدان پرستار خواهد شد.
وی افزود: 1200 متر از اراضی بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز در طرح بود که با همراهی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد کار آزاد سازی آن را انجام دادیم.
شهردار مهریز تصریح کرد: محدوده ای که در طرح قرار داد 11 هزار متر مربع، شعاع میدان 1600 متر مربع می باشد که با هزینه ای بالغ بر 200 میلیون تومان آن را اجرا خواهیم کرد.
طباطبایی اظهار امیدواری کرد که با همکاری دستگاه های خدمات رسان این طرح تا سه ماه آینده تکمیل شود.

آدرس کوتاه :