توسط فرماندار مهريز صورت پذيرفت :

بازدید فرماندار مهريزاز شرکت کاشی اطلس مهریز


درادامه بازدید از واحدهای صنعتی شهرستان مهريز و به منظور بررسی مسائل ومشکلات آنها ،شرکت کاشی اطلس مهریز مورد بازدید فرماندار شهرستان قرار گرفت.

شرکت کاشی اطلس مهریز در مهر ماه سال ۱۳۸۸ با ظرفیت تولید سالانه چهار میلیون و پانصد هزار متر مربع کاشی دیوار، به عنوان اولین کارخانه صنعتی دو پخت در استان یزد، فعالیت خود را با تلفیق بخش صنعت با پیکره علم و تکنولوژی روز دنیا آغاز نمود.

به گزارش روابط عمومی روابط عمومي فرمانداري مهريز: درادامه بازدید از واحدهای صنعتی شهرستان مهريز و به منظور بررسی مسائل ومشکلات آنها ،شرکت کاشی اطلس مهریز مورد بازدید فرماندار و معاون فرماندار شهرستان مهريز قرار گرفت.

در این بازدید"سيد محمد رستگاري" فرماندار شهرستان مهريز، طی سخنان کوتاهی گفت : « هر فعالیتی که موجب رونق تولید، اشتغال مولد و افزایش صادرات در شهرستان شود، مورد حمایت دولت قرار خواهد گرفت و در این راستا فرمانداری ودستگاههای اجرایی آماده هر گونه همکاری با واحد هاي صنعتي  در جهت حل مشکلات آنها می باشند.


آدرس کوتاه :