بازدید فرماندار از شهرک شهید صلواتی و بررسی مشکل عدم انشعاب آب و سند مالکیت منازل مسکونی

بازدید فرماندار از شهرک شهید صلواتی و بررسی مشکل عدم انشعاب آب و سند مالکیت منازل مسکونی


ا توجه به نارضایتی بخشی از ساکنین و اهالی شهرک شهید صلواتی مهریز از نداشتن سند مالکیت و لوله گذاری و انشعاب آب این منازل ،کیانی مقدم فرماندار مهریز به همراه معاون شهردار و دیگر مسئولین ذیربط از این منازل بازدید و در جریان این نارضایتی قرار گرفت و از امور شهری خواست تا این امر از طریق شهرداری تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود.
بازدید فرماندار از شهرک شهید صلواتی و بررسی مشکل عدم انشعاب آب و سند مالکیت منازل مسکونی

گفتنی است 80 قطعه زمین مسکونی در شهرک صلواتی در سال 1384 پس از تغییر کابری از فضای سبز به مسکونی از طرف شهرداری به متقاضیان واگذار شده که تا به حال نه به مالکان سند مالکیت داده شده و نه اقدامی جهت لوله گذاری و دادن انشعاب آب.
اکنون 70درصد زمین ها نیمه ساز بوده و وقتی مالکان جهت گرفتن وام مسکن جهت تکمیل منازل به مراجع ذیربط مراجعه می کنند با مشکل عدم داشتن سند مالکیت جهت گرفتن وام روبرو می شوند.
عدم جدول گذاری و آماده سازی و خاکی بودن خیابان های این منازل از دیگر مشکلات مردم این شهرک می باشد.
لازم به ذکر است ساکنین این شهرک آب شرب و بهداشتی خود را توسط تانکر ذخیره و  تامین می کنند.

 

آدرس کوتاه :