بازدید سرزده معاون فرماندار مهریز از نانواییهای شهر مهریز


معاون فرماندار شهرستان مهریز به همراه کارشناس آرد نان فرمانداری و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت مهریز بصورت سرزده از نانوایی های سطح شهر مهریز به منظور بررسی کیفیت و بهداشت نان تولیدی بازدید نمودند.

 

معاون فرماندار شهرستان مهریز به همراه کارشناس آرد نان فرمانداری  و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت مهریز بصورت سرزده از نانوایی های سطح شهر مهریز به منظور بررسی کیفیت و بهداشت نان تولیدی بازدید نمودند.

در جریان این بازدید ها رعایت زمانبندی پخت طبق مصوبات کارگروه آرد و نان شهرستان ،   رعایت مسائل بهداشتی کارگران، وضعیت بهداشتی نانوایی  ها، نوع برخورد فروشندگان با مردم، وزن چانه های هر قرص نان تولیدی مد نظر قرار گرفت.

محمد زارع هدف از این بازدیدها را ارتقا کمیت و کیفیت پخت نان در شهرستان مهریز عنوان نمود .

 


آدرس کوتاه :