بازدید سرزده فرماندار مهریز از 22 نانوایی شهرستان


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز در راستای کنترل و نظارت به منظور رفع مشکلات مردم و کسب اطلاع از وضعیت کیفیت و قیمت نان، گشت مشترکی با حضور فرماندار ، معاون فرماندار ، رئیس اتاق اصناف شهرستان،نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت و بازرس اتاق اصناف از 22 نانوایی سطح شهرستان مهریزانجام گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز در راستای کنترل و نظارت به منظور رفع مشکلات مردم و کسب اطلاع از وضعیت کیفیت و قیمت نان، گشت مشترکی با حضور فرماندار  ، معاون فرماندار ، رئیس اتاق اصناف شهرستان،نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت و بازرس اتاق اصناف از 22 نانوایی سطح شهرستان  مهریزانجام گرفت.

فرماندار مهریزا تأکید بر تولید و کیفیت نان افزود: نان نقش اساسی در سبد خانوار داشته و یکی از اولیه ترین حقوق شهروندی مردم استفاده از نان با کیفیت است.

رضا زارع زاده مهریزی خاطرنشان کرد: در این بازدید نواقص مربوط به نانوایی ها از جمله عدم استفاده از پوشش مناسب، نظافت ، کیفیت نان پخته شده ، پخت در ساعت کاری مقرر به متصدیان تذکر و توضیحات لازم داده شد.

زارع زاده تصریح کرد: این بازرسی ها بصورت مستمر در شب یا روز به اتفاق تمامی اعضای مربوط انجام خواهد شد و در صورت لزوم همان لحظه نیز در برابر تخلفات اعمال قانون می گردد.


آدرس کوتاه :