بازدید سرزده فرماندار مهریز از ادارات این شهرستان

بازدید سرزده فرماندار مهریز از ادارات این شهرستان


بازدید سرزده فرماندار مهریز از ادارات این شهرستان   احمد علی زارعزاده فرماندار مهریز در بازدیدی یک روزه به طور سرزده از ادارات این شهرستان بازدید و مشکلات انها را برسی کرد . فرماندار مهریز با حضور در ایستگاه محیط زیست مهریز به برسی مشکلات این اداره پرداخت مهمترین مشکلات این اداره کمبود نیرو و همچنین کمبود تجهیزات برای حفاظت از   مناطق حفاظت شده بود. همچنین در ادامه این بازدید و با حضور در اداره برق این شهرستان وضعیت نامناسب ساختمان اداری این اداره مورد برسی قرار گرفت و چگونگی روند واگزاری برق به کارخانه کاشی پرسپولیس مورد برسی قرار گرفت. فرماندار مهریز از مسئولین بنیاد شهید مهریز خواستار پیگیری روند ساخت وساز گلزار شهدا بغدادآباد شد.
بازدید سرزده فرماندار مهریز از ادارات این شهرستان

بازدید سرزده فرماندار مهریز از ادارات این شهرستان

 

احمد علی زارعزاده فرماندار مهریز در بازدیدی یک روزه به طور سرزده از ادارات این شهرستان بازدید و مشکلات انها را برسی کرد .

فرماندار مهریز با حضور در ایستگاه محیط زیست مهریز به برسی مشکلات این اداره پرداخت مهمترین مشکلات این اداره کمبود نیرو و همچنین کمبود تجهیزات برای حفاظت از  مناطق حفاظت شده بود. همچنین در ادامه این بازدید و با حضور در اداره برق این شهرستان وضعیت نامناسب ساختمان اداری این اداره مورد برسی قرار گرفت و چگونگی روند واگزاری برق به کارخانه کاشی پرسپولیس مورد برسی قرار گرفت.

فرماندار مهریز از مسئولین بنیاد شهید مهریز خواستار پیگیری روند ساخت وساز گلزار شهدا بغدادآباد شد.

آدرس کوتاه :