بازدید سرزده فرماندار مهریز از آتش نشانی در آستانه سال نو

بازدید سرزده فرماندار مهریز از آتش نشانی در آستانه سال نو


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در آستانه سال نو، فرماندار مهریز طی بازدیدی سرزده از آتش نشانی مهریز با تست تجهیزات و امکانات، در جریان میزان آمادگی نیروهای این سازمان در مهریز قرار گرفت.
بازدید سرزده فرماندار مهریز از آتش نشانی در آستانه سال نو

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در آستانه سال نو، فرماندار مهریز طی بازدیدی سرزده از آتش نشانی مهریز با تست تجهیزات و امکانات، در جریان میزان آمادگی نیروهای این سازمان در مهریز قرار گرفت.

آدرس کوتاه :