بازدید دهیاران روستاهای البرز از روستای نمونه گردشگری وتاریخی استان


دهیاران روستاهای البرز از روستای نمونه گردشگری وتاریخی سریزد مهریز بازدید کردند.

دهیاران روستاهای البرز از روستای نمونه گردشگری وتاریخی سریزد مهریز بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز مهدی دهقان زاده بخشدار مرکزی مهریز با سخنان کوتاهی در این بازدید گفت: با هماهنگی های صورت گرفته شد ه تعداد ۲۲نفر از دهیاران روستاهای استان البرز از جاذبه های گردشگری وتاریخی روستای نمونه گردشگری سریزد بازدید نمودند
این مسئول در ادامه بیان کرد:بازدید دهیاران از روستاها  با هدف آشنایی از اقدامات هر روستا و توسعه بخش روستایی اجرا می شود

آدرس کوتاه :