بازديد سرزده فرماندار مهريز از برخي ادارات شهرستان

بازديد سرزده فرماندار مهريز از برخي ادارات شهرستان


به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز؛ مهدي كياني مقدم فرماندار مهريز بصورت سرزده از ادارات كميته امدادحضرت امام خميني(ره)، بهزيستي،‌ بنياد شهيد و امور ايثارگران ، امور دارائي و مالياتي و شركت توزيع برق‌ و شركت گاز اين شهرستان بازديد كرد. وي در اين بازديد نحوه پاسخگويي و حل مشكلات ارباب رجوع توسط رئيس و  پرسنل ادارات را بررسي كرد. فرماندار مهريز د ر اين بازديدها ضمن گفتگو با مراجعان به اين اداره، كارمندان و مديران از نزديك در جريان مسائل و مشكلات اين اداره كل قرار گرفت. وي لزوم تكريم هميشگي ارباب رجوع توسط مديران و كاركنان همه ادارات و دستگاه ها را مورد تاكيد قرار داد.
بازديد سرزده فرماندار مهريز از برخي ادارات شهرستان

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز؛ مهدي كياني مقدم فرماندار مهريز بصورت سرزده از ادارات كميته امدادحضرت امام خميني(ره)، بهزيستي،‌ بنياد شهيد و امور ايثارگران ، امور دارائي و مالياتي و شركت توزيع برق‌ و شركت گاز اين شهرستان بازديد كرد.
وي در اين بازديد نحوه پاسخگويي و حل مشكلات ارباب رجوع توسط رئيس و  پرسنل ادارات را بررسي كرد.
فرماندار مهريز د ر اين بازديدها ضمن گفتگو با مراجعان به اين اداره، كارمندان و مديران از نزديك در جريان مسائل و مشكلات اين اداره كل قرار گرفت.
وي لزوم تكريم هميشگي ارباب رجوع توسط مديران و كاركنان همه ادارات و دستگاه ها را مورد تاكيد قرار داد.

آدرس کوتاه :