بازديد سرزده فرماندار از ستاد سرشماري كشاورزي شهرستان مهريز


"سيد محمد رستگاري"فرماندار مهريز صبح امروزاز ستاد سرشماري كشاورزي شهرستان مهريز بازديد كرد .

"سيد محمد رستگاري"فرماندار مهريزصبح امروز از ستاد سرشماري كشاورزي شهرستان مهريز بازديد كرد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز؛در اين بازديد سيد محمد رستگاري از نزديك در جريان آخرين اقدامات صورت گرفته شده وروند اجرايي   سرشماري كشاورزي در شهرستان مهريز قرار گرفت .

 مدیر اجرایی ستاد سرشماری عمومی کشاورزی شهرستان مهريز در اين بازديد با تاكيد بر اهميت صحت اطلاعات سرشماري بيان نمود : سعي شود با يك برنامه ريزي منسجم و منظم تمامي گروه هاي هدف را بررسي نموده و اطلاعات را به طور صحيح وارد تا بتوانيم يك سرشماري بي نقص رادر سطح شهرستان  برگزار نماييم.

 آدرس کوتاه :