بازديد از عملیات اجرایی طرح مسکن مهر شهرستان مهريز

بازديد از عملیات اجرایی طرح مسکن مهر شهرستان مهريز


مقدار همتی عضو شوراي مسکن مهر نهاد رياست جمهوري در بازدید از طرح مسکن مهر مهریز گفت: اجراي پروژه کشوري مسکن مهر يکي از افتخارات مهم دولت نهم است.
بازديد از عملیات اجرایی طرح مسکن مهر شهرستان مهريز
وي اضافه کرد: مسکن دار کردن اقشار مختلف بخصوص جوانان ، تسريع در اجراي طرح هاي ساخت و ساز کشور و جلوگيري از رشد بي رويه قيمت مسکن و زمين از ثمرات اجراي اين پروژه مي باشد.
همتي گفت: خوشبختانه در اکثر نقاط کشور با همکاري و همت بلند مسئولان محلي ، اعضاء و تعاوني ها ، اجراي مسکن مهر به خوبي و طبق برنامه پيشرفت داشته است.
همچنين با حضور عضو شوراي مسکن مهر نهاد رياست جمهوري ، عمليات اجرايي 400 واحد مسکن مهر شهرستان مهريز آغاز شد.
رييس اتحاديه مسکن مهر شهرستان مهريز افزود: اين واحدها در زميني به وسعت 15 هکتار و اعتبار اوليه پنج ميليارد ريال آغاز شده است.

آدرس کوتاه :