آیین نخل برداری عاشورای حسینی در حسینیه های مهریز

آیین نخل برداری عاشورای حسینی در حسینیه های مهریز


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، آئین نخل برداری عاشورای حسینی در شهر مهریز با حضور پرشور عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) در حسینیه های اعظم، باغبهار و دوازده امام(ع) برگزار شد.   آئین نخل برداری روز عاشورا در حسینیه دوازده امام(ع) مهریز:     آئین نخل برداری روز عاشورا در حسینیه اعظم مهریز :   آئین نخل برداری روز عاشورا در حسینیه باغبهار مهریز :      
آیین نخل برداری عاشورای حسینی در حسینیه های مهریز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، آئین نخل برداری عاشورای حسینی در شهر مهریز با حضور پرشور عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) در حسینیه های اعظم، باغبهار و دوازده امام(ع) برگزار شد.


 

آئین نخل برداری روز عاشورا در حسینیه دوازده امام(ع) مهریز:

 

 

آئین نخل برداری روز عاشورا در حسینیه اعظم مهریز:

 

آئین نخل برداری روز عاشورا در حسینیه باغبهار مهریز:

 

 

 

آدرس کوتاه :