حوزه انتخابیه مهریز

اینفوگرافی آمار رای اولی ها


کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شهرستان مهریز اینفوگرافی آمار رای اولی های حوزه انتخابیه مهریز (شهرستان های مهریز ، بافق ، ابرکوه،خاتم و بهاباد) را طراحی و منتشر کرده است. جهت دانلود فایل باکیفیت اینفوگرافی کلیک کنید

کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شهرستان مهریز اینفوگرافی آمار رای اولی های حوزه انتخابیه مهریز (شهرستان های مهریز ، بافق ، ابرکوه،خاتم و بهاباد) را طراحی و منتشر کرده است.

جهت دانلود فایل باکیفیت اینفوگرافی کلیک کنید
آدرس کوتاه :